Item # 2060

Package size: 24×113 g

UPC: 5 412865 020607

Kosher certification: Rabbi Iliovitz